Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Odkazy
Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov - idatabaze.czZákladní umělecké školy - idatabaze.cz
Mapa webu
A
A
A

Úplata za vzdělávání


Podle vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém školství §8 odstavec 4 je  stanoveno školné takto:

 

Obor Školné za měsíc Školné za pololetí
PHV, PTV, PVV, PLDO  (I. stupeň)
(Přípravná výchova hudební, taneční, výtvarná, dramatická)
160 Kč 800 Kč
PHV (II. stupeň) 240 Kč 1200 Kč
Individuální výuka v hudebním oboru 240 Kč 1200 Kč
Skupinová výuka v hudebním oboru 160 Kč 800 Kč
Kolektivní výuka 
(taneční, výtvarný, literárně dramatický obor)
180 Kč 900 Kč
Výtvarný obor - Keramika 120 Kč 900 Kč
Sborový zpěv (hlavní obor) 90 Kč 450 Kč
Studium pro dospělé individuální výuka * *
Studium pro dospělé skupinová výuka * *

 

*) dle vyhlášky č.71/2005 o Základních uměleckých školách – (nejvýše ve výši neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém školním roce)

 

Poznámky:

 

  • Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písmeno b) (vyloučení ze školy) nebo c) jestliže o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo jiný zletilý žák), úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písmeno c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodů zdravotních, lze poměrnou část za úplaty za vzdělávání vrátit.

 

Přihlášku ke studiu a další dokumenty najdete v sekci dokumenty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.