Pár slov úvodem

ZUŠ J. Suka Benešov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Naše škola působí v současné době jako čtyř oborová ZUŠ (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

Hlavním posláním je výchova a vzdělávání ve všech uměleckých oborech a příprava žáků pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, příprava žáků na veřejná vystoupení, k souborové a orchestrální hře, na účast v nejrůznějších soutěžích, výstavách prací.

Studium v ZUŠ J. Suka je organizováno převážně pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ J. Suka nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě. Pořádává celou řadu koncertů a nejrůznějších vystoupení jednotlivců, souborů a dechového žákovského orchestru, výstavy prací výtvarného oboru. Téměř každoročně je ZUŠ J. Suka pořadatelem soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT na úrovni okresu.

Škola má v Benešově dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1939 jako městská hudební škola J. Suka.

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016-2017

Pozvánka na výrobu vinutých perel

Výtvarné oddělení ZUŠ Josefa Suka Vás zve na workshop s názvem Vinuté perly a jejich výroba. Více informací naleznete zde.

Termíny postupových a přijímacích zkoušek

Vyhlášení termínů postupových zkoušek ve školním roce 2015-2016 a přijímacích zkoušek pro školní rok 2016-2017 naleznete pod tímto odkazem.

Výsledky žáků ZUS J. Suka Benešov v krajských kolech soutěže

Výsledky soutěže naleznete pod tímto odkazem.

Zpráva o okresním kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT pro školní rok 2015-2016.

Dne 17. února 2016 se konala okresní soutěž ZUŠ. Vyhlašovatelem soutěže bylo MŠMT. Pořadatelem okresního kola soutěže se stala Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov.

Soutěžilo se v oborech:

Své dovednosti předvedli žáci ze Základních uměleckých škol z Benešova, Čerčan, Vlašimi a Votic. Do soutěže se přihlásilo celkem 120 žáků a studentů (17 sólistů a 24 různých komorních a sborových uskupení. Výkony soutěžících hodnotily odborné poroty, která byly složeny z pedagogů z již zmíněných ZUŠ. Výkony žáků byly vesměs na dobré úrovni. O tom svědčí i fakt, že do krajských kol soutěže postoupilo celkem 9 souborů a čtyři sólisté.

Okresní soutěž proběhla na velmi pěkné úrovni v krásném prostředí ZUŠ J. Suka Benešov v přátelské atmosféře především mezi porotou a mladými umělci. Výkony všech soutěžících byly na velmi dobré úrovni a právem za to patří všem soutěžícím blahopřání a poděkování. Vždyť věnovali přípravě jistě nemálo času a energie. Velké poděkování patří ovšem také všem pedagogům, kteří žáky na soutěžní klání připravovali.

Výsledky soutěže naleznete na tomto odkazu.

Václav Turek, ZUŠ J. Suka Benešov.

Zařazení nových žáku a rozdělení žáků PHV do tříd učitelů

Vážení zákonní zástupci.
Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 je studium PHV rozšířeno o další hodinu, ve které budou děti ve skupinkách navštěvovat výuku hudebního nástroje. Snažili jsme se vyhovět všem požadavkům. V níže uvedené tabulce je přehled zařazení žáků přípravné hudební výchovy k učitelům.
Je třeba, abyste se do 28. ledna 2016 s jednotlivými pedagogy spojili a domluvili se na rozvrhu.

Hudební nauka - Rozvrh hodin

Benešov

pondělí úterý středa čtvrtek
Přípravná hudební výchova 12:45-13:30 12:45-13:30 - 12:45-13:30
Hudební nauka 1. ročník 13:40-14:25
14:35-15:20
13:40-14:25 - 13:40-14:25
Hudební nauka 2. ročník 15:30-16:15 14:35-15:20 - 14:35-15:20
Hudební nauka 3. ročník 16:25-17:10 15:30-16:15 - 15:30-16:15
Hudební nauka 4. ročník 17:20-18:05 16:25-17:10 - 16:25-17:10
Hudební nauka 5. ročník - 17:20-18:05 - 17:20-18:05
Individuální hudební nauka - - - 18:15-19:00

Způsob komunikace s vyučujícím hudební nauky paní Mgr. Ladou Bambasovou

Vážení rodiče (zákonní zástupci).
Komunikaci (omluvenky, dotazy apod.) s vyučujícím hudební nauky paní učitelkou Ladou Bambasovou vyřizujte prostřednictvím e-mailu bambasova.l@zusbenesov.cz nebo prostřednictvím mobilního telefonu
722 155 440.

Dostupnost telefonního kontaktu – viz tabulka :

pondělí 8:00-11:30, 12:00-16:30
úterý 8:00-11:30, 12:00-16:30
středa 8:00-15:00
čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-17:30
pátek 8:00-12:00

Týnec nad Sázavou

pondělí úterý středa čtvrtek
Přípravná hudební výchova - 12:30-13:15
1. skupina
- 12:30-13:15
2. skupina
Hudební nauka 1. ročník 13:20-14:05 - - -
Hudební nauka 2. ročník - - 13:20-14:05 -
Hudební nauka 3. a 5. ročník 15:50-16:35 - - -
Hudební nauka 4. ročník 15:00-15:45 - - -

Projekt v rámci zemí Visegrádské čtyřky

Dne 18. června 2015 se uskutečnil v Bratislavě slavnostní galakoncert u příležitosti podpisu Smlouvy o partnerství a spolupráci uměleckých škol v projektu UMĚNÍ V4. Dokument o této akci si můžete přečíst zde


Seznam vystoupení

V tuto chvíli nejsou hlášena žádná vystoupení.