Pár slov úvodem

ZUŠ J. Suka Benešov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Naše škola působí v současné době jako čtyř oborová ZUŠ (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

Hlavním posláním je výchova a vzdělávání ve všech uměleckých oborech a příprava žáků pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, příprava žáků na veřejná vystoupení, k souborové a orchestrální hře, na účast v nejrůznějších soutěžích, výstavách prací.

Studium v ZUŠ J. Suka je organizováno převážně pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ J. Suka nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě. Pořádává celou řadu koncertů a nejrůznějších vystoupení jednotlivců, souborů a dechového žákovského orchestru, výstavy prací výtvarného oboru. Téměř každoročně je ZUŠ J. Suka pořadatelem soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT na úrovni okresu.

Škola má v Benešově dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1939 jako městská hudební škola J. Suka.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Informace k okresnímu kolu soutěže ZUŠ naleznete pod tímto odkazem.

Rozdělení žáků v II. pololetí školního roku 2016-2017

Nový rozpis otevírání dveří

POZOR ZMĚNA! Od 23. 11. 2016 platí nový rozpis otevírání vchodových dveří ZUŠ. Více informací naleznete zde.

Způsob komunikace s vyučujícím hudební nauky paní Mgr. Ladou Bambasovou

Vážení rodiče (zákonní zástupci).
Komunikaci (omluvenky, dotazy apod.) s vyučujícím hudební nauky paní učitelkou Ladou Bambasovou vyřizujte prostřednictvím e-mailu bambasova.l@zusbenesov.cz nebo prostřednictvím mobilního telefonu 722 155 440.

Dostupnost telefonního kontaktu – viz tabulka :

pondělí 8:00-11:30, 12:00-16:30
úterý 8:00-11:30, 12:00-16:30
středa 8:00-15:00
čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-17:30
pátek 8:00-12:00

Seznam vystoupení

DatumČasPopis
23.2.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Zdeňka Paďoura
3.3.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Petry Hladíkové
15.3.09:00ZUŠ Nymburk - krajské kolo soutěže ve hře na klavír
16.3.09:00ZUŠ Nymburk - krajské kolo soutěže ve hře na klavír
22.3.17:00Týnec pob. ZUŠ - jarní koncert (H. Richterová, J. Frantl,
A. Badarovski, L. Tuček, Z. Haraštová, N. Kazbundová,
M. Rezková, S. Bursová)
22.3.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.3.10:00ZUŠ Mšeno - 2.roč. soutěže pěv. sborů k poctě Jar. Křičky
(pěvecký sbor Týnek – S. Bursová)
30.3.09:00ZUŠ Kladno - krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
31.3.09:00ZUŠ Kladno - krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
4.4.09:00ZUŠ Mladá Boleslav - krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
5.4.09:00ZUŠ Mladá Boleslav - krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
7.4.16:30sál ZUŠ - třídní přehrávka Jany Gernertové
24.4.17:00Divadlo „Na Poště“ - představení liter.-dramatického oboru (Martina Rajdlová)
24.4.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.4.17:00Týnec MěÚ - absolventský koncert
1.5.09:30Masarykovo náměstí - vystoupení dechového orchestru (Václav Turek)
12.5.09:00ZUŠ Český Brod - krajská soutěž VO ZUŠ
17.5.17:00Týnec MěÚ - závěrečný koncert
21.5.14:00Rožmitál p./Tř. - festival dechových orchestrů (Václav Turek)
22.5.17:00Divadlo „Na Poště“ - vystoupení tanečního oboru (Jiří Houdek)
24.5.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.5.09:00chata Vávrovka - soustředění žáků VO (Eva Mixánová)
7.6.18:00KD Karlov - závěrečný koncert ZUŠ J. Suka Benešov
8.6.10:00Chocerady, pob. ZUŠ - výchovný koncert pro ZŠ a MŠ (Vlastimil Kvída)
8.6.16:00Netvořice pob. ZUŠ - závěrečný koncert (K. Palát, M. Rezková)
17.6.14:00Týnec - festival dechových orchestrů (Václav Turek)
19.6.17:00Bystřice, pob. ZUŠ - třídní přehrávka Jana Klimoviče
20.6.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Jana Klimoviče